Akciğer Kanseri

Ana Sayfa » Kanser Türleri » Akciğer Kanseri » Akciğer Kanseri

akcigerKanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri, ilk önce akciğerde başlar. Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğer dokularında kanser (habis, kötü huylu) hücrelerinin bulunduğu bir hastalıktır. Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük kısmını dolduran koni şeklinde, süngerimsi yapıda bir çift organdır. Akciğerlerin başlıca görevi, vücut hücrelerinin artık maddesi olan karbondioksiti vücuttan atmak ve yaşam için temel gereksinim olan oksijeni vücuda almaktır. Akciğerler başlıca “bronş” denen hava içeren tüplerden, “alveol” denen hava keseciklerinden, kan ve akkan (lenf sıvısı) damarlarından oluşmuştur.

Hücrelerin mikroskop altındaki görüntülerine dayanarak başlıca iki tip akciğer kanseri vardır:

1- Küçük hücreli akciğer kanseri: Akciğer kanserlerinin %15-25’dir, sıklıkla akciğerin merkezi kısımlarında yerleşir, yani daha çok ana bronşlar ve lob bronşlarında yerleşir, sigara kullanımı ile direkt ilişkilidir, sigara içenlerde içmeyenlere göre görülme sıklığı daha fazladır, akciğer kanserleri arasında en hızlı seyreden ve en erken metastaz yapan (yayılan) akciğer kanseridir, kemoterapi ve radyoterapiye iyi cevap verirler, ameliyat öngörülmez, hastaların 2/3’de kanser tanısı konduğunda diğer doku ve organlara yayılım vardır, yassı epitel hücreli akciğer kanserine göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

2-Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
a) Yassı Epitel Hücreli Akciğer Kanseri  (Epidermoid Akciğer Kanseri ): En sık görülen akciğer kanseridir. (%40-60), sigara içimi ile artış gösterir, daha çok ana bronşlarda yerleşir (bronkoskopla ulaşılabilir), diğer kanser tiplerine göre daha yavaş ilerler.

b) Adenokanser: Akciğer kanserlerinin %10-20’dir, hava yollarının salgı yapan hücrelerinden kaynaklanır, sigara ile en az ilişkisi olan akciğer kanseridir. Yani sigara içmeyenlerde de görülür, genellikle akciğerin periferik ( uç, kenar) kısımlarında yerleşir, yassı epitel hücreli akciğer kanserlerinden daha kötü huylu olmakla birlikte küçük ve büyük hücreli akciğer kanserlerine oranla daha iyi özellik gösterirler, sıklıkla erken dönemde uzak metastazlara (sıçrama- yayılım) yol açar.
Bronkoalveolaer Kanser: Adenokanserin bir alt tipidir, genellikle dağınık zatürre şeklinde bir    görünümü vardır, bazı hastalarda bol köpüklü ve çok miktarda balgam çıkarma söz konusudur.

Akciğer Kanseri Ne Sıklıkta Ortaya Çıkar?

Akciğer kanseri günümüzde bir salgın hastalıktır ve erkeklerde, tüm dünyada en çok öldüren kanser türüdür. Kardiovasküler hastalıklardan sonra ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır. ABD’de 1987’den beri kadınlarda da birinci öldürücü kanserdir. 1996 yılında ABD’de 64,000 kadın akciğer kanserinden, 44,000 kadın meme kanserinden ölmüştür. ABD’de akciğer kanseri olgularındaki 1990’lardaki artış, kadınlarda 1960’lardan sonra ortaya çıkan sigara içme alışkanlığındaki hızlı artışa bağlıdır. Kadın akciğer kanserlerindeki artışın ABD’de en azından 2010 yılına kadar devam edeceği, belki bu tarihten sonra artışın durabileceği tahmin edilmektedir. ABD dışındaki gelişmiş ülkelerde de hızla birinci neden olmaktadır. Tüm dünya ortalamasına baktığımızda erkeklerde birinci, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıradadır. Dünya Sağlık Örgütü 1985 yılında gelişmekte olan ülkelerde 300,000 kadının sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü, bunun %21.1’inin akciğer kanserine bağlı olduğunu bildirmiştir.

Her yıl yeni ortaya çıkan hasta sayıları tüm dünyada artmaya devam etmektedir. 2000 yılında dünyada 2 milyon yeni akciğer kanseri saptanacağı, bunların %60’ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı hesaplanmaktadır. Artış hızı özellikle kadınlarda daha belirgindir.

Oysa akciğer kanseri, XX. YY.’ın başında son derece nadir bir hastalıktı. Tütünün sigara haline dönüşmesi ve tüketiminin hızla yaygınlaşması sonucu, 1940’larda akciğer kanseri salgını ortaya çıkmıştır ve bu salgın etkisini, bütün dünyada, artan şekilde devam ettirmektedir.

Ülkemizde resmi rakamlara göre her yıl 20,000-25,000 yeni akciğer kanseri hastası ortaya çıkmakta ve bu rakamın 30,000-40,000 kadar ulaşabileceği düşünülmektedir. Çünkü ülkemizde güvenilir sağlık istatistikleri yoktur. Ülkemizde akciğer kanserlerinin çoğu erkeklerde görülmektedir. Kadın: erkek oranı 1: 7-8 civarındadır. Ancak 1980’lerden sonra ülkemizde de kadınlardaki artan sigara tiryakiliği bu oranı en geç 5-10 yıl içinde kadınlar lehine belirgin şekilde etkileyecektir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1983-1989 yılları arasında ülkemizde kanser sıklığı 32/100.000′dir. Bunun %26’lık bölümünü ilk sıradaki akciğer kanseri oluşturmaktadır. 1991-1992 verilerine göre solunum sistemi kanserlerinin oranı, tüm kanserler içinde %43’tür. Yine aynı verilere göre yapılan tahminlerde, gerçek kanser sıklığı 120-130/100.000 olmalıdır. Akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımına bakılınca sırayla, Ege Bölgesi %39.5, Marmara Bölgesi %26.9, Doğu Anadolu Bölgesi %26.1, Güneydoğu Anadolu Bölgesi %18.2, Akdeniz Bölgesi %18.1, İç Anadolu Bölgesi %16.6 oranındadır.

Tedavi Başvuru Formu
Adınız - Soyadınız (gerekli)
Hastalığı (gerekli)
Telefon Numaranız (gerekli)
Epostanız (gerekli)

Akciğer Kanseri Tedavisi Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisinde  uygulanan başlıca tedavi şekilleri: *...

Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi

İmmu-Nat bünyesinde, Türkiye ve dünyada ‘Fitoterapi’...

Akciğer Kanseri Belirtileri Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanserinde sıklıkla görülen belirtiler şöyledir: Geçmeyen...

Akciğer Kanseri Nedenleri Akciğer Kanseri Nedenleri

Akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Tüm akciğer...

Akciğer Kanseri Akciğer Kanseri

Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır....